Pierwszym obowiązkiem artysty jest opanowanie rzemiosła